Výstelky jestvujúcich betónových jímok

       Výstelky betónových jímok a nádrži, alebo iných objektov slúžia na zabezpečenie vodotesnosti betónových a iných konštrukcií pomocou vhodných plastových fólii.

 • výstelka betónovej konštrukcii
 • výstelka betónovej konštrukcii
 • výstelka betónovej konštrukcii
 • skúška vodotesnosti výstelky

       Výstelky možno aplikovať v konštrukciách rôzného tvaru.

 • výstelka betónovej konštrukcii
 • konštrukcia pred výstelkou
 • výstelka betónovej konštrukcii
 • výstelka betónovej konštrukcii

       Použitie výstelky pri zatrávnenej streche.

 • výstelka betónovej konštrukcii
 • výstelka + geotextília
 • výstelka betónovej konštrukcii
 • výstelka betónovej konštrukcii