Prečerpávacie stanice

       Prečerpávacie stanice, resp. šachty sa navrhujú všade tam, kde je potrebné preklenúť výškový rozdiel čerpaním a dopravou určitého média z bodu A do bodu B. Jedná sa hlavne o spláškové odpadové vody, dážďové, užitkové , pitné vody a iné média.

 • Prečerpávacia šachta
 • Prečerpávacia šachta z vnútra
 • Prečerpávacia šachta pri osadzovaní
 • Prečerpávacia šachta

       Prečerpávacie stanice, šachty, či čerpacie stanice sú kompaktné objekty, ktoré spĺňajú určité technické požiadavky odberateľa. Naša spoločnosť vyrába čerpacie stanice z polypropylénu na mieru a zariaďuje ich potrebným vybavením na zabezpečenie čerpania média podľa potreby.

 • Prečerpávacia šachta
 • Doprava prečerpávacej šachty
 • PREČERPÁVACIA ŠACHTA
 • PREČERPÁVACIA ŠACHTA

       Pri úvahe objednania čerpacej stanice je potrebné vedieť, aké médium chceme prečerpávať, do akej vzdialenosti, aký výškový rozdiel budeme prekonávať, kde sa budeme napájať ( napr. do gravitačnej kanalizačnej siete navrtávacím pásom, do čistiarne odpadových vôd, do akumulačnej nádrže atď.), o aký objem média sa bude jednať a za akú časovú jednotku bude potrebné toto množstvo prečerpávať, prípadne, v akých intervaloch. Základnou východzou otázkou ostáva - v akej hĺbke predmetné médium bude vstupovať do čerpacej stanice vzhľadom na upravený terén, a na akú prípojku sa pri vstupe do čerpacej stanice bude potrebné napájať ( primer a typ rúry ).

 • PREČERPÁVACIA ŠACHTA
 • PREČERPÁVACIA ŠACHTA
 • PREČERPÁVACIA ŠACHTA
 • PREČERPÁVACIA ŠACHTA
 • PREČERPÁVACIA ŠACHTA
 • PREČERPÁVACIA ŠACHTA
 • PREČERPÁVACIA ŠACHTA
 • PREČERPÁVACIA ŠACHTA