Kade - vane

       Kade sú nádoby v hornej časti otvorené - neuzavreté ( vane ) a slúžia na uskladnenie média rôzného druhu.

 • kaďa na máčanie reziva 8,5 m
 • ochladzovacia kaďa
 • kade potravinárske
 • daďa pre dva druhy chemikálií

       Sú vyrábané z plastového materiálu - polypropylén - copolymér. Uvedený materiál má veľmi dobrú chemickú odolnosť aj pri vysokých teplotách média, dlhú životnosť a vzhľadom na nízku objemovú hmotnosť je z  výrobkom dobrá manipulácia.

 • kade na kvasenie kapusty
 • kaďa na máčanie reziva 7,5 m
 • preprava kade
 • kaďa na skúšky vodotesnosti materiálov
 • kaďa na vodu
 • KAĎA
 • FORMA NA SYR
 • MINI KADE