Technické nádrže

       Technické výrobky z plastu sú špeciálne atypické výrobky  vyrábané na mieru pre odberateľov so špeciálnými požiadavkami. Jedná sa o výrobky, ku ktorým odberateľ pri objednávaní predkladá presnú špecifikáciu a technickú dokumentáciu. Medzi technické výrobky radíme aj nádrže z polypropylénu , ktoré majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú určené na uskladnenie kyselín a zásad.

 • nádrž 24
 • nádrž 23
 • nádrž 22
 • nádrž 9
 • nádrž 5
 • nádrž 3
 • nádrž 21
 • nádrž 2

       Tvar výrobkov je rôzny, ale limitovaný možnostiami tvarovania východieho materiálu - polypropylénovými doskami a lisovaných plastových výrobkov. 

 • nádrž pre uskladnenie média
 • prepravné nádrže na ocot
 • nádrž na chemikálie
 • 35 m3 nádrže - preprava

       Možnosti použitia sú veľmi široké - od domácnosti cez priemysel a poľnohospodárstvo.

 • nádrž na chemikálie
 • nádrž na chemikálie
 • nádrž na chemikálie
 • nádrž na chemikálie

       Výrobky sa ďalej uplatňujú všade tam, kde nie je možné použiť iný materiál, ktorý nie je schopný dlhodobo odolávať rôznym zásaditým a kyslím kvapalinám, prípadne v kombinácii s vysokou teplotou.

 • komínová nádstavba
 • prepadové žľaby
 • nádrž pre chemikálie
 • šachta pre káblové rozvody