Veľkoobjemové nádrže

          Už zo samotného názvu vyplýva , že sa jedná o nádrže pre uskladnenie veľkého objemu média, či polotovaru určeného napríklad pre výrobu v potravinárskom priemysle.

 • Nádrž 35 000 l
 • nádrž 45 000 l
 • 40 m3 nádrž
 • nádrž 13
 • nádrž 5
 • nádrž 23
 • Veľkoobjemová nádrž 100 000 l
 • Nádrž 35 000 l

          Pri zadávani objednávky veľkoobjemových nádrži je potrebné vedieť, či sa jedná o nádrž umiestnenú v interiéri,alebo exteriéri ,či je to nádrž podzemná , či nadzemná ,umiestnenie nádrži pod prístreškom, alebo na voľnom priestranstve. Ďalej je potrebné špecifikovať chemické zloženie média a max. možnú teplotu média pri jeho uskladnení v nádrži. Ďalej je potrebné uviesť, akým spôsobom sa bude nádrž plniť médiom, cez aký vstup - špecifikovať. Akým spôsobom bude médium prípadne vypúšťané. Aký vstup pre osobu do nádrže bude odberateľ preferovať v prípade potreby čistenia, alebo kontroly nádrže z vnútornej strany. Či bude potrebné integrovať vrámci vlezu do nádrže fixný polypropylénový rebrík a prípadne iné požadované úpravy nádrže. Ďalej je potrebné vedieť, kde má byť nádrž inštalovaná - lokalita - miesto, z titulu zváženia prepravy na miesto určenia, alebo potrebu nádrž vyrobiť v polotovaroch vo výrobných priestoroch a finálne ukončenie nádrže na mieste určenia. 

 • nádrž 17
 • Prepravná nádrž
 • nádrž 18
 • nádrž 5
 • nádrž 11
 • nádrž 22
 • nádrž 8
 • preprava 30 m3 nádrži