Kanalizačné šachty pre tlakovú kanalizáciu

          Tlakové kanalizačné šachty s príslušenstvom dodáva naša firma na základe dopytu zákazníkov pre lokality, kde je navrhnutá tlaková kanalizačná sieť. Sú to prípady , kde nie je možné riešiť odpadovú vodu klasickou gravitačnou kanalizáciou.

K stiahnutiu

 • Tlakové kanalizačné šachty
 • Kanalizačná šachta + čerpadlo pre tlakovú kanalizáciu
 • umiestnenie čerpadla v šachte pre tlakovú kanalizáciu
 • Vybavenie TK šachty
 • Umiestnenie El.rozvodnej skrine v garáži
 • VybavenieTKŠ s dvoma čerpadlami
 • El. napojenie TKŠ
 • Tlakové kanalizačné šachty
 • El. rozvodná skriňa pre TKŠ
 • prevoz tlakových kanalizačných šácht
 • Tlakové kanalizačné šachty
 • Vybavenie TK šachty

Tlaková kanalizácia - odvádzanie spláškových vôd pomocou čerpadiel tlakovým potrubímdo gravitačných kanalizačných sieti, alebo čistiarni odpadových vôd.                                                    Ako je vidieť z prvých obrázkov veľkosť tlakových kanalizačných šácht je rôzna. Vyplýva to z faktu, že naša Firma vyrába tieto šachty na mieru pre zákazníka podľa jeho konkrétnych špecifík. Veľkosť šácht, resp. výška vychádza z potrebnej napočítanej a navrhnutej aktívnej zóny šachty, uloženia a veľkosti ( priemeru ) prívodného potrubia od objektu smerom k šachte, ako aj od ďalších skutočností ako sú : situovanie šachty, možnosti napojenia el. prúdu, orientácia výtlaku a vývodu el. káblov zo šachty k el. rozvodnej skrinke atď. Ďalej je potrebné vedieť, aké zariadenie ( kálové čerpadlo ), s akým výkonom je potrebné pre danú lokalitu a miesto napojenia inštalovať v šachte. Ak Vás zaujíma postup pri riešení odpadových vôd pomocou tlakovej kanalizácie podrobnejšie , otvorte si súbor PDF - Pokyny TK a Schému TKŠ.

K stiahnutiu

 • Tlakové kanalizačné šachty
 • Tlaková kanalizačná šachta
 • šachta 21
 • napojenie výtlaku na vonkajšiu sieť