Postup montáže bazénu

       Na základe požiadavok odberateľa sa odsúhlasí s dodávateľom - Polykomp - veľkosť, tvar, technológia a ostatné súčasti dodávky bazéna. Dodávka zpravidla obsahuje bazénovú škrupinu - káď, bazénovú technológiu, šachtu pre bazénovú technológiu, ostatné požadované súčasti bazénu, monáž,  dopravu, dozor pri zásadných prácach odberateľa ( betónovanie vane bazénu ), skúšku, poučenie.

 • bazén pripravený na prevoz
 • výkopové práce pre osadenie bazénu
 • dočisťovacie práce pri výkope
 • základová ŽB doska pod bazén ( kaďu )

       Podľa pokynov dodávateľa odberateľ zabezpečí prípravné práce, ako aj samotnú stavebnú časť. Jedna sa hlavne o výkopové práce vrátane výkopu pre technologickú šachtu, realizácia základovej ŽB dosky, pokládka tepelnej izolácii - extrudovaný - tvrdený polystyrén, obetónovanie bazénovej škrupiny po napustení vody v bazéne a v závere uloženie podlahovej krytiny v náväznosti na bazén.

 • uloženie extrudovaného polystyrénu na ŽB dosku
 • doprava bazénu k pozemku uloženia bazénu
 • ručné prenesenie bazénu od komunikácie k miestu osadenia
 • zloženie bazénu pri mieste osadenia

Postup III.

 • spustenie bazénu a osadenie na podklad
 • montážne napojenia bazénu na filtráciu a ostatné náležitosti
 • príprava technolog.šachty pre napojenie technológie bazénu
 • príprava a montáž technológie pri bazéne v exteriérí

Postup IV.

 • obétonovanie škrupiny bazénu
 • dokončenie betonárskych prác
 • uloženie bazénových lemov
 • dokončenie bazénu